Vänstern kommer ut som sexualbrottslingar

Nej, det har aldrig varit norm i modern svensk tid att sexuellt trakassera kvinnor. Det förekommer så klart, men det motverkas på alla tänkbara sätt därför att vi svenskar (här och hädanefter i dess kulturella bemärkelse) delar och har tydliga normer och värderingar om vad som är rätt och fel. En massiv majoritet på nära…

Read More

Skattesmitande socialister med hög svansföring

Jag inser att jag har en hel del vänner som hycklar och att jag har svårt att hantera det. Hyckleriet består i att de är socialister samtidigt som de skattefuskar och svartjobbar. Några håller en hög socialistisk svansföring och försöker samla godhetspoäng hos likasinnade medans andra håller en lägre politisk profil. Igår skrev en bekant…

Read More

Kärlek, godkännande och uppskattning

En anledning till att åsiktskorridoren fungerar är för att vi söker kärlek, godkännande och uppskattning (KGU) av andra människor. Om vi kan frigöra oss från dessa behov så blir vi mer fria människor som inte kommer att underställa oss de härskartekniker som åsiktskorridoren verkar genom. Att frigöra sig från behovet av KGU är en lång…

Read More

Befria muslimerna från islam

Inom islam så har man inte lyckats reformera sig som man har gjort inom många andra religioner. Islam är mycket strängare och kräver av sina följare att man blint skall följa koranen utan att ifrågasätta. De som inte följer sharialagar, ifrågasätter eller lämnar islam riskerar hårda kroppsstraff eller döden genom medeltida avrättningsmetoder. Kvinnor saknar i…

Read More

De sexuella övergreppen och kampen mot rasism genom dimridåer

Fler och fler rapporter om sexuella övergrepp utförda av flyktinginvandrare i grupp poppar upp här och där. Det visar sig också att DNs Hanne Kjöller har mörkat en sådan händelse på ungdomsfestivalen We are Sthlm i Kungsträdgården i somras där ett 90-tal ungdomar bara under en kväll blev avlägsnade av polisen. Polisen valde att prioritera…

Read More

En ökning av vålds- och sexualbrott att vänta?

Den manliga överrepresentationen i flyktinginvandringen kan komma att leda till allvarliga problem. Ca 70 % av de flyktingar som har kommit den senaste tiden är av manligt kön. Det vill säga att det går 2,33 män på varje kvinna bland de nykomna flyktinginvandrarna. Sett över hela befolkningen så mildras effekten, men vi vet samtidigt att…

Read More

Liberala argument för och emot flyktinginvandring

Grundstommen för liberalismen är att människor skall få vara fria att göra vad de vill så länge de inte skadar någon annan. Att då få röra sig fritt över statsgränser ter sig självklart, så länge man respekterar andra människors lika rättigheter till liv och egendom. Staten komplicerar dock detta eftersom den både begränsar äganderätten och…

Read More

Omfördelning och Maslows behovstrappa

Mises har sagt att missnöjdhet är grunden till allt mänskligt handlande, dvs vi agerar för att må bättre och förbättra vår tillvaro. Enligt buddismen så är längtan orsaken till allt lidande, och lidandet kan minskas genom meditation och att göra sig av med världsliga begär. Psykologen Maslow har beksrivit och kategoriserat de mänskliga behoven i…

Read More

Varför skiljer sig synen på manlig och kvinnlig prostitution?

I Sverige så är det fler unga män än kvinnor som har prostituerat sig, men det är sällan som det diskuteras i det politiska samtalet. Män som säljer  sex ses inte som offer, och det passar dåligt in i den vänsterfeministiska agendan om könsmaktsordningen där ”män köper kvinnors kroppar”. Polisen erkänner rakt av att de…

Read More